Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie.

23 października 2004 r. W Krakowie, w jednej ze sal budynku Dworca Głównego odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Krakowie. Na spotkaniu zatwierdzono statut, powołano władze i zebrano wszystkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania SMKwK w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń.

4 stycznia 2005 r. godz. 9:46:40 po ponad dwóch miesiącach oczekiwania XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia dokonał wpisu Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Krakowie do Rejestru Stowarzyszeń, jednocześnie nadając mu numer KRS 0000225607.

Tak rozpoczyna się historia Naszego Stowarzyszenia.

Za cele postawiliśmy sobie popularyzowanie zainteresowań z zakresu kolejnictwa, rozpowszechnianie modelarstwa kolejowego oraz zbieranie pamiątek i materiałów związanych z tematyką kolejnictwa, a także podejmowanie działań mających na celu ochronę zabytków, pamiątek historycznych i innych materiałów związanych z kolejnictwem.

Jako jeden ze sposobów by móc to realizować postanowiliśmy organizować przejazdy pociągami specjalnym, dzięki którym można zobaczyć kolej od środka, zaglądnąć do miejsc na co dzień niedostępnych, przejechać się niecodziennym taborem.

Z kolei wystawy zbiorów członków Stowarzyszenia, pokazują tę kolej w sposób manualny i prawdziwy a uratowana dokumentacją czy inne małe lub większe zabytki pokazują prawdziwą kolej dawnych lat.

Członkowie naszego Stowarzyszenia mają możliwość uczestnictwa w kształcących i poznawczych wycieczkach, czy też nawiązywać współpracę z placówkami oświatowo - wychowawczymi, muzeami i organizacjami związanymi z kolejnictwem oraz innymi stowarzyszeniami kulturalnymi.

Zapraszamy do współpracy!

Statut SMK